Magdalena Chodak
Specjalista
Psycholog kliniczny
Psychoterapeuta
Jestem psychologiem klinicznym i psychoterapeutą, certyfikowanym terapeutą środowiskowym PTP. Jestem związana z psychoterapią i pomocą psychologiczną od 2005 roku.
Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także całościowe szkolenie przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM).
Po ukończeniu podyplomowego szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej (Szpital Uniwersytecki, Kraków) uzyskałam tytuł
Specjalisty Psychologa Klinicznego.
Poza pracą w gabinecie jestem zatrudniona w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie oraz Poradni Zdrowia Psychicznego. Prowadzę ponadto psychoterapię grupową w Krakowskim Instytucie Psychoterapii (KIP3).

Odbyłam liczne szkolenia z zakresu diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej oraz doskonalące warsztaty pracy terapeutycznej (dotyczące m.in. seksualności osób niepełnosprawnych oraz specyfiki funkcjonowania osób z autyzmem, treningu umiejętności społecznych w rehabilitacji psychiatrycznej, pracy z rodzinami w podejściu systemowym).
W toku swojego rozwoju zawodowego odbyłam liczne staże oraz współpracowałam m.in. z:
Copyright © Konrad Wroński, Magdalena Chodak 2012